Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất trụ sở làm việc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
Số ký hiệu văn bản 218/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cơ sở vật chất trụ sở làm việc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm qd-218.pdf