Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 197/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023
Trích yếu nội dung Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-197.pdf