Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 03/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-03.2022.pdf