Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 201/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/02/2023
Ngày hiệu lực 09/02/2023
Trích yếu nội dung Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-201.pdf