Về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu văn bản 182/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-182.pdf