Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 15/KH-VPUB
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031, năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm kh-15.vp.pdf