Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 166/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-166.pdf