Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án Khu đô thị Phù Hoa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. (điều chỉnh lần 1)
Số ký hiệu văn bản 38/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Ngày hiệu lực 12/01/2023
Trích yếu nội dung Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án Khu đô thị Phù Hoa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. (điều chỉnh lần 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đạng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 38-qd.pdf