Về việc ban hành mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 133/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc ban hành mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-133.pdf