Về việc báo cáo thống kê hoạt động tư pháp năm 2022 chính thức.
Số ký hiệu văn bản 80/VPUB-TCHCQT
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo thống kê hoạt động tư pháp năm 2022 chính thức.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 80-bc-vp.pdf