Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 08/KH-VPUB
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung Triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 08-kh-vp.pdf