Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án xây dựng đường dây 220kV Huổi Quảng - Nghĩa Lộ tại huyện Bắc Yên, Mường La, tỉnh Sơn La (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 162/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án xây dựng đường dây 220kV Huổi Quảng - Nghĩa Lộ tại huyện Bắc Yên, Mường La, tỉnh Sơn La (đợt 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 162-nq-hdnd.pdf