Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, chưa phân bổ chi tiết tại nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 164/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 10/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, chưa phân bổ chi tiết tại nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 164-nq-hdnd.pdf