Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2023; hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 51/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/01/2023
Ngày hiệu lực 20/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2023; hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Nghị quyết quy phạm
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 51-2023-nq-hdnd.pdf