Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số ký hiệu văn bản 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm 45_nq_hdnd_by.pdf