Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 44/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm 44_nq_hdnd_by.pdf