No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 50

Yên Châu đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Yên Châu đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các cấp, sự tham gia vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, bản, tiểu khu, tạo được sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong 9 tháng năm 2022 được giữ vững và ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, một số loại tội phạm được kiềm chế. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ, sự hưởng ứng tham gia thực hiện của đông đảo quần chúng nhân dân, của các hội viên, đoàn viên các đoàn thể và cán bộ công nhân viên chức lao động.

UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025; … Chỉ đạo ban chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành rà soát các địa bàn cấp bản có tình hình trọng điểm, phức tạp liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự; chủ động thực hiện công tác chuyển hóa năm 2022 đối với 07 địa bàn cấp bản, gồm: Bản Kim Sơn 1, bản Cò Chia xã Yên Sơn. Bản Ta Liễu, bản Suối Cút xã Chiềng On, bản Keo Mương, bản lao Khô 2 xã Phiêng Khoài, bản Khấu Khoang xã Mường Lựm.

Trên địa bàn huyện Yên Châu hiện nay đã tổng kết 4 cuộc vận động chuyển hóa địa bàn cấp xã, 17 cuộc vận động chuyển hóa địa bàn cấp bản. UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội & xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể để duy trì và giữ vững địa bàn; giao nhiệm vụ đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng triển khai thực hiện, gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để địa bàn đã đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự hoặc công nhận an toàn về an ninh trật tự phức tạp trở lại. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ công an, của Công an tỉnh nhất là trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường các tai tệ nạn xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các xã Yên Sơn, Chiềng On, Phiêng Khoài, Mường Lựm chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức các Hội nghị triển khai cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các bản đã đăng ký năm 2022 để tập trung giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để diễn biến phức tạp hơn, hình thành điểm nóng hoặc phát sinh, phát triển thành trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, xây dựng củng cố nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”, tổ chức tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là những mô hình, tổ chức hiệu quả như “Nhóm liên gia tự quản”, đội thanh niên xung kích, tổ An ninh nhân dân, tổ hòa giải. Hiện nay, trên địa bàn xã Yên Sơn có 78 nhóm liên gia tự quản, 11 tổ an ninh nhân dân, 11 tổ hòa giải; xã Chiềng On có 70 nhóm liên gia tự quản, 12 tổ an ninh nhân dân, 12 tổ hòa giải; xã Phiêng Khoài có 143 nhóm liên gia tự quản, 30 tổ an ninh nhân dân, 30 tổ hòa giải; xã Mường Lựm có 53 nhóm liên gia tự quản, 10 tổ an ninh nhân dân, 10 tổ hòa giải. Các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Phân công các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên, đặc biệt là các Nhóm liên gia tự quản tham gia phối hợp với cấp ủy, chính quyền và gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối với người lầm lỗi, người được đặc xá trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn xã Yên Sơn đang phân công 04 nhóm liên gia tự quản quản lý, giáo dục 04 đối tượng; xã Phiêng Khoài phân công 11 nhóm liên gia tự quản quản lý, giáo dục 13 đối tượng; xã Mường Lựm phân công 06 nhóm liên gia tự quản quản lý, giáo dục 06 đối tượng.

Quản lý chặt chẽ các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là các cơ sở cầm đồ, lưu trú... tăng cường rà soát, lập hồ sơ đưa người có hành vi vi phạm pháp luật vào diện áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tiếp tục vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần phòng ngừa tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân.

Như Thuỷ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 516
  • Hôm nay: 34,865
  • Trong tuần: 215,161
  • Tất cả: 21,421,704