No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 313

Tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã kịp thời ban hành quyết định, kế hoạch để triển khai, thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, trong đó đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, tiến độ thực hiện, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước đã ban hành được 65 Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 và 74 Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm; 99 văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức và nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và PCTN; tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động trong các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; các hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân.

Tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các nội dung chính như: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; quan điểm chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về PCTN; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về đạo đức liêm chính.

Kết quả, cho đến nay 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo yêu cầu theo các nội dung của Đề án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trong giai đoạn thực hiện Đề án (2019-2021) toàn tỉnh đã mở được 5.689 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho 421.396 lượt người nghe; các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đưa trên 2.000 tin bài, 400 tác phẩm báo chí, 413 chuyên trang, chuyên mục và 1.947 số lần phát sóng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên truyền thanh các xã, phường trên toàn tỉnh về các quy định pháp luật trong công tác PCTN; phát miễn phí 83.552 tài liệu về PBGDPL chủ yếu là phát đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 108
  • Hôm nay: 586
  • Trong tuần: 148,444
  • Tất cả: 9,973,208