No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 72

UBND tỉnh giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022

Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND tỉnh giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2022 là 27.999 người, cụ thể:

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 27.775 người; lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch 568 người; lĩnh vực thông tin truyền thông 112 người; lĩnh vực lao động thương binh và xã hội 317 người; lĩnh vực nông lâm thủy sản 409 người; lĩnh vực khoa học công nghệ 25 người; lĩnh vực tài nguyên môi trường 207 người; lĩnh vực tư pháp 15; lĩnh vực sự nghiệp khác 65 người; lĩnh vực giáo dục 23.962 người (Trong đó, giao bổ sung 503 số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022).

Số lượng người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên là 224 người.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt; quyết định giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các đơn vị theo quy định của pháp luật..

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: Căn cứ số lượng người làm việc và cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được giao, chủ động bố trí, sắp xếp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 điều chỉnh số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 đối với UBND huyện Mai Sơn; Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 điều chỉnh số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 điều chỉnh số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 đối với UBND thành phố Sơn La.

Xem chi tiết văn bản tại đây:

Nguyễn Hạnh (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 487
  • Hôm nay: 31,740
  • Trong tuần: 212,036
  • Tất cả: 21,418,579