No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 111

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Sơn La

Ngày 18/11/20222 Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch công tác Thanh tra năm 2023 tại Quyết định số 2442/QĐ-UBND.

Công tác thanh tra tập trung vào một số nội dung sau: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành của tỉnh (tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm); Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện (tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng...).

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; mua sắm tài sản công, việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo chuyên đề của Thanh tra Chính phủ.

Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển bộ, công chức.

Tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên khoáng sản..., kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng.

Danh mục các cuộc thanh tra năm 2023 bao gồm các đơn vị cụ thể như sau: Quý I: Sở Giáo dục và đào tạo; UBND huyện Sông Mã; UBND huyện Mường La; Ban Dân tộc. Quý II; UBND huyện Mai Sơn; Sở Y tế; Sở Công thương; Sở tài nguyên môi trường; Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh. Quý III: UBND thành phố Sơn La; UBND huyện Quỳnh Nhai; Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Sơn La; Sở Khoa học Công nghệ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Quý IV: UBDND huyện Thuận Châu; UBDN huyện Yên Châu.

Lưu ý: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 thời hạn thanh tra trực tiếp không quá 45 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt có thể được gia hạn nhưng không quá 70 ngày làm việc. Từ ngày 01/7/2023 thực hiện theo Luật Thanh tra năm 2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây:

Nguyễn Hạnh (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 450
  • Hôm nay: 32,526
  • Trong tuần: 212,822
  • Tất cả: 21,419,365