No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 573

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022

Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022

Hưởng ứng 10 năm cả nước tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân; tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022 tập trung vào các nội dung sau:

Tập trung quán triệt, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực trong năm 2021, năm 2022. Tập trung phổ biến các dự thảo các văn bản pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh; cháy nổ; phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá, giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội… Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam...

Thông qua triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực; phát huy tính tích cực, tự giác, vai trò gương mẫu, tiên phong học tập, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật; tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục sâu rộng tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 376
  • Hôm nay: 33,361
  • Trong tuần: 98,147
  • Tất cả: 18,483,286