No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 364

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030.

Nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó tập trung ưu tiên chăm sóc, nâng cao sức khỏe đối với các đối tượng người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể như sau:

Mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu 80% các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội như: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục hồi chức năng cho đối tượng. Phấn đấu 40% các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã thực hiện ít nhất 80% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã; Phấn đấu 80% đối tượng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội. Mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu 100% các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần; Trung tâm Điều dưỡng người có công đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục hồi chức năng cho đối tượng. Phấn đấu 60% các cơ s chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tnh; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã; Trung tâm Điu trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần thực hiện ít nhất 80% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã. Phấn đấu 100% đối tượng của các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tnh; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần; Trung tâm Điều dưỡng người có công được quản lý, theo dõi sức khỏe điện tử. Đầu tư, nâng cấp các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội theo quy hoạch của ngành Y tế và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng quy định trong Kế hoạch này phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể và tiến độ triển khai thực hiện cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu đề ra. Nâng cao trách nhiệm, vai trò tham mưu; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. Ưu tiên nguồn ngân sách địa phương cho việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; có cơ chế, chính sách thu hút cán bộ làm công tác y tế tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

 

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 69
  • Hôm nay: 2567
  • Trong tuần: 155,069
  • Tất cả: 11,172,540