No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 94

Kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022

Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND về phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022.

Mục đích tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn, nhằm góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh thông qua đổi mới tổ chức sản xuất và phương thức quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo Luật An toàn thực phẩm, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Đối tượng áp dụng là các Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Mục tiêu tiếp tục duy trì, củng cố 219 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn hiện có trên địa bàn tỉnh, đến năm 2022 toàn tỉnh duy trì và phát triển ổn định các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phấn đấu tăng 10% số chuỗi so với năm 2021 trở lên; diện tích, sản lượng nông sản, thủy sản thực phẩm an toàn áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, GlobalGAP và các tiêu chuẩn tương tự tăng 10% so với năm 2021 trở lên. Phấn đấu 100% nông sản, thủy sản an toàn sản xuất trên địa bàn tỉnh được tiêu thụ ổn định tại thị trường trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu.

Do đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới thành viên, hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn theo 04 tiêu chí như: Sản phẩm sản xuất theo quy trình an toàn được xác nhận; Sản phẩm có tem nhãn nhận diện và truy xuất nguồn gốc; Sản phẩm được truyền thông rộng rãi; Sản phẩm có nơi tiêu thụ ổn định. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố huy động nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xây dựng và duy trì các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn theo Kế hoạch./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 170
  • Hôm nay: 5710
  • Trong tuần: 128,820
  • Tất cả: 8,670,833