Công chức ngân hàng được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ 01/01/2023
Ngày 31/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 14/2022/TT-NHNN quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức Ngân hàng.

Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng: Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm soát viên chính ngân hàng; Kiểm soát viên ngân hàng; Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng; Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ phải đảm bảo tiêu chuẩn chung về phẩm chất,năng lực chuyên môn, nghiệp vụ,  trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra Đối với ngạch kiểm soát viên thì có thêm chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên. Đối với ngạch Kiểm soát viên chính thì có thêm chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng và ngạch Kiểm soát viên ngân hàng theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch công chức đã được bổ nhiệm.

Nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng: Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức.  Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng theo quy định tại Thông tư này không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Thông tư số 12/2019/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng (gọi tắt là Thông tư số 12/2019/TT-NHNN). Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu thực hiện tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Nguyễn Hạnh (TH)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 123
  • Hôm nay: 20,787
  • Trong tuần: 410,985
  • Tất cả: 38,379,823