No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 102

Thêm vị trí viên chức Khoa học Công nghệ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Ngày 11/10/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN đã bãi bỏ hoàn toàn các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với các chức danh viên chức ngành khoa học và công nghệ, chỉ yêu cầu viên chức có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. Cụ thể, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của nghiên cứu viên từng hạng như sau:

Nghiên cứu viên cao cấp - hạng I: Có trình độ tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu khoa học.

Đối với nghiên cứu viên chính - hạng II: Có trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu khoa học.

Đối với nghiên cứu viên - hạng III: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu khoa học.

Đối với trợ lý nghiên cứu - hạng IV: Có trình độ trung cấp trở chuyên ngành lên phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu khoa học.

Lưu ý: Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ lại các đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định là đã đáp ứng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư này;

Viên chức có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thông tư này có hiệu lực từ 12/12/2022./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 440
  • Hôm nay: 32,411
  • Trong tuần: 212,707
  • Tất cả: 21,419,250