No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 225

Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2030

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả về việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi khó khăn về tài chính, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật. Ngày 07/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND  về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2030.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, chức năng, các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này theo quy định. Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; lập, quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách đối với hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thực hiện việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; đặc biệt trong các vụ việc người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính bị bạo lực, hành hạ, bị ngược đãi và bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp; Thực hiện truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông phù hợp với người cao tuổi; tổ chức điểm truyền thông trực tiếp về trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính ở cơ sở. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lồng ghép việc truyền thông trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính với các chương trình, đề án khác về người cao tuổi ở địa phương, nht là tại xã, phường, thị trấn nơi người cao tuổi sinh sống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông để tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính như: nghiên cứu bổ sung nội dung hỗ trợ người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính khi xây dựng phần mềm (App) về trợ giúp pháp lý; Tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý trọng tâm nhân “Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam(6/6), “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam(tháng 10) và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) hàng năm bằng các hình thức phù hợp; kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Chi tiết xem văn tại đây:

Ánh Nguyệt (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 540
  • Hôm nay: 35,856
  • Trong tuần: 216,152
  • Tất cả: 21,422,695