No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 720

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch

Ngày 19/9/2022, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và 01 năm triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến 2030.

5 năm thc hin Ngh quyết s 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 ca B Chính tr.

Đng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thưng trc Tnh y ch trì Hi ngh. D Hi ngh có các đng chí Nguyn Thái Hưng, y viên Ban Thưng V Tnh y, Ch tch HĐND tnh; Tráng Th Xuân, y viên Ban Thưng v Tnh y, Phó Ch tch Thưng trc UBND tnh.

Ti Hi ngh Tnh y Sơn La đã đánh giá kết qu sau 5 năm thc hin Ngh quyết s 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 ca B Chính tr và Chương trình s 12-CTr/TU ngày 02/8/2017 ca Ban Chp hành Đng b tnh; sơ kết 01 năm trin khai thc hin Kết lun s 94-KL/TU ngày 23/01/2021 v phát trin du lch tnh Sơn La đến năm 2025, đnh hưng đến 2030.

Sau 05 trin khai thc hin Ngh quyết s 08-NQ/TW, du lch Sơn La đt đưc nhng kết qu đáng ghi nhn. Tc đ tăng trưng bình quân khách du lch đến Sơn La ưc đt hơn 10%/năm. Tnh đã đy mnh đu tư phát trin kết cu h tng và cơ s vt cht k thut ngành Du lch trong đó giai đon 2017-2021 ngân sách đa phương cp cho các chương trình d án v phát trin du lch Sơn La đt hơn 103 t đng trong đó đu tư cho h tng du lch gn 96 t đng; đu tư qung bá xúc tiến hơn 7 t đng. Tng các ngun vn trc tiếp đu tư cho các d án phát trin du lch giai đon 2016-2020 trên đa bàn tnh Sơn La hơn 300 t đồng. Tăng cưng đy mnh các hot đng xúc tiến qung bá du lch và phát trin sn phm du lch. Thưng xuyên cp nht thông tin trên trang các thông tin đin t du lch; xut bn 25.000 n phm du lch; phi hp vi các cơ quan truyn thông, báo chí phát hành sách, nh du lch; phi hp vi Đài truyền hình Vit Nam, VOV sn xut 30 phim, phóng s qung bá du lch; Đy mnh trin khai ng dng công nghệ, s hóa đim đến, xây dng bn đ s du lch, du lch thông minh, ng dng công ngh tham quan du lch thc tế o; t chc 20 s kin du lch ln gii thiu, qung bá du lch Sơn La; tham gia truyn thông, qung bá, đ xut gii thưng du lch trên h thng gii thưng du lch uy tín đ qung bá hình nh đim đến, thu hút khách du lch quc tế. Đc bit năm 2022 khu du lch Quc gia Mc Châu đã giành 2 hng mc trên h thng gii thưng du lch thế gii (World Travel Awards): "Đim đến du lch thiên nhiên hàng đầu Vit Nam" và "Đim đến du lch thiên nhiên hàng đu Châu Á". Phát trin các cơ s dch v du lch, quy bán sn phm quà tng du lch mang đc trưng ca các dân tc Thái, Mông và các nông sn an toàn và sn vt đa phương ... Đng thi tnh quan tâm to môi trưng thun li cho doanh nghip và cng đng phát trin du lch; phát trin ngun nhân lc du lch; tăng cưng năng lc và hiu qu qun lý nhà nưc v du lch...

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá kết qu 01 năm thc hin Kết lun s 94-KL/TU ngày 23/01/2021 ca Ban Chp hành Đng b tnh Sơn La v phát trin du lch tnh Sơn La đến năm 2025, đnh hưng đến năm 2030 tnh đã ban hành các văn bn ch đo thc hin Kết lun. Sản phẩm khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng phát triển phong phú cả về bề rộng lẫn chiều sâu theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng sản phẩm độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Công tác quản lý nhà nước đã có bước đi bài bản hơn, chuyên nghiệp, mang tính chiến lược để định hướng cho du lịch Sơn La phát triển toàn diện. Các sở, ngành, địa phương đã và đang tập trung lập và xây dựng nhiều đề án về phát triển du lịch. Đặc biệt, đã chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn với dịch Covid -19 nên lượng khách du lịch đến Sơn La tăng mạnh sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tính đến hết tháng 8/2022 lượt khách du lịch đến Sơn La đạt 2,2 triệu lượt; tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt khoảng 2.000 tỷ đồng…

Phát biu kết lun Hi ngh đng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đ ngh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phát triển du lịch trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân; đổi mới tư duy phát triển du lịch, nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp, cộng đồng trong ứng xử lịch sự, văn minh, thân thiện với khách du lịch; rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch, triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và của tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thiện các điều kiện để công nhận Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu trước năm 2025; đưa  vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La vào quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động du lịch; tăng cường công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng, chất lượng. Mở rộng liên kết vùng, ưu tiên liên kết với các cơ sở giáo dục - đào tạo lớn có uy tín trong nước để đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao...

Diệp Hương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 345
  • Hôm nay: 32,607
  • Trong tuần: 97,393
  • Tất cả: 18,482,532