No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 320

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 4, định hướng công tác tuyên truyền tháng 5

 Ngày 29/4/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 4, định hướng công tác tuyên truyền tháng 5.

Hội nghị giao ban báo chí tháng 4.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương thường trú, hoạt động trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022.

           

Trong tháng 4, các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí của tỉnh đã báo sát định hướng tuyên truyền khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường tin, bài, đa dạng hình thức tuyên truyền; kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Hoạt động báo chí, tuyên truyền đảm bảo tôn chỉ, mục đích, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phản ánh tích cực, toàn diện các mặt của đời sống xã hội, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, như: Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách và bà con đồng bào dân tộc thiểu số; hoạt động chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội của các cấp chính quyền; phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; tiếp tục phản ánh nỗ lực của các cấp các ngành trong việc nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản xuất nông sản địa phương; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); phản ánh đậm nét công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính hủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La...

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nội dung: Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác chuẩn bị và kết quả tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2022, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La và các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 5. ...

Diệp Hương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 231
  • Hôm nay: 17628
  • Trong tuần: 204,435
  • Tất cả: 13,776,595