No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 481

Toàn tỉnh hiện có 591 hợp tác xã và 06 liên hiệp hợp tác xã ​hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản

Toàn tỉnh hiện có 591 hợp tác xã và 06 liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản. Trong đó: 536 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 55 hợp tác xã thuỷ sản, 05 liên hiệp hợp tác xã  nông nghiệp; 01 Liên hiệp hợp tác xã thủy sản.

Tổng số thành viên tham gia các hợp tác xã  và liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản 7.814 người, tổng số lao động là 7.100 người (chủ yếu lao động là thành viên hợp tác xã). Doanh thu bình quân của hợp tác xã 1.300 triệu đồng; lãi bình quân của hợp tác xã 150 triệu/năm; thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên hợp tác xã đạt 3-4 triệu/tháng.

Hợp tác xã  nông, lâm, ngư nghiệp chủ yếu hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp cho các thành viên; số còn lại hoạt động sản xuất cây trồng, vật nuôi, nhiều hợp tác xã  nông nghiệp đã đổi mới, ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới vào quá trình sản xuất, chú ý tới nhu cầu của người tiêu dùng. Các hợp tác xã  đã tập trung đáp ứng các khâu dịch vụ cơ bản về sản xuất nông nghiệp cho xã viên, hướng dẫn xã viên sản xuất theo quy hoạch, chỉ đạo sản xuất đúng lịch thời vụ hàng năm và chỉ đạo gieo cấy kịp thời, từng hợp tác xã  phấn đấu nâng cao chất lượng của từng khâu dịch vụ.

Hoạt động của các hợp tác xã  nông, lâm, nghiệp đã khẳng định được vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của hợp tác xã  như giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong phát triển sản xuất và đời sống; trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ giống mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, cung cấp thông tin và tiêu thụ sản phẩm, phát huy được nội lực của các thành viên trong việc huy động vốn để phục vụ sản xuất, tăng thu nhập cho thành viên. Đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm tự quản, ý thức quản lý của những người dân trực tiếp sản xuất.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 120
  • Hôm nay: 2663
  • Trong tuần: 141,374
  • Tất cả: 9,164,857