No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 602

Yên Châu xây dựng đường nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, huyện Yên Châu luôn xác định gắn việc phát triển hạ tầng giao thông nông thôn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương. Phát triển giao thông nông thôn bền vững gắn với mạng lưới giao thông quốc gia, bảo đảm thông suốt bốn mùa tới các xã.

 

Để huy động các nguồn lực đầu tư bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, các cấp, các ngành huyện Yên Châu đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương chính sách của Nhà nước và của tỉnh về làm đường giao thông với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, cây cối; đóng góp tiền mua vật liệu và đóng góp ngày công để tổ chức thi công. Nhờ có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Yên Châu đang ngày càng hoàn thiện, phát triển.

Kết quả thực hiện theo Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La từ tháng 9/2015 đến hết tháng 4/2018 đã xây dựng nâng cấp, bê tông hóa 177 tuyến đường với tổng chiều dài 116.271,53 m; tổng kinh phí thực hiện 148.358,48 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ là 37.732,96 triệu đồng; Nhân dân đóng góp là 110.625,4 triệu đồng. Thực hiện theo Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La từ tháng 4/2018 đến hết tháng 12/2020 toàn huyện đã xây dựng nâng cấp, bê tông hóa 36 tuyến đường với tổng chiều dài 15.538,2 m, với tổng kinh phí thực hiện 16.842,82 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ là 7.743,17 triệu đồng; Nhân dân đóng góp là 12.246,83 triệu đồng.

Việc phát triển hạ tầng giao thông nông thôn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn đã giúp diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Như Thủy

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 96
  • Hôm nay: 2868
  • Trong tuần: 129,724
  • Tất cả: 9,291,918