Hội thảo khoa học “70 năm giải phóng tỉnh Sơn La - Thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển”
Ngày 22/11/2022, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - Thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng; Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “70 năm giải phóng tỉnh Sơn La - Thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển”.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an; Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Viện Lịch sử quân sự và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nhân chứng lịch sử; các nhà khoa học; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, khẳng định: Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi chiến dịch Tây Bắc, tạo tiền đề cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thành công. Chiến thắng Tây Bắc là một sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chiến dịch lịch sử quan trọng này, vào ngày 22/11/1952, tỉnh Sơn La được giải phóng, đặt dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử của tỉnh nhà. Sau 70 năm giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được những thành tích đáng tự hào, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo khoa học “70 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022) - Thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển”, đã nhận được hơn 40 tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các ban, sở, ngành tỉnh Sơn La, Thủ trưởng Viện Lịch sử quân sự, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 2, của các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, các học viện, trường đại học… trong cả nước.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Các đại biểu, nhà khoa học đã phân tích, làm rõ quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Đặc biệt là từ việc tuyên truyền giác ngộ, tập hợp quần chúng, củng cố địa bàn, xây dựng căn cứ địa, đến phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, đánh bại âm mưu của địch, đẩy mạnh phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng Sơn La và vai trò của Sơn La với chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, kiêm Viện trưởng Viện Lịch sử Công an.

Đồng chí Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu tham luận tại Hội thảo.

 Các ý kiến, tham luận cũng nêu bật những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, của quân và dân tỉnh Sơn La đạt được trong chặng đường 70 năm sau ngày giải phóng; làm rõ thêm những tiềm năng, lợi thế, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức về điều kiện tự nhiên, xã hội; đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy, phát huy tiềm năng, vượt qua thách thức để phấn đấu xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. 

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Tổng thuật tham luận Hội thảo, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự nhấn mạnh: Cuộc Hội thảo khoa học được tổ chức hôm nay đúng vào Ngày giải phóng Sơn La của 70 năm về trước, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh; tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, lao động sáng tạo của quân và dân các dân tộc Sơn La, đã nỗ lực vượt qua mọi khó, khăn gian khổ, thực hiện thành công đường lối của Đảng vào địa bàn, đưa Sơn La ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời tôn vinh công lao của các thế hệ đã hy sinh xương máu, lao động quên mình để có được Sơn La như ngày hôm nay, khơi dậy niềm tự hào, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức về tiềm năng thế mạnh, thách thức, khó khăn, mục tiêu phát triển cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng quyết tâm sớm đưa Sơn La thành tỉnh khá của khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Đây là những giá trị cốt lõi của Hội thảo khoa học.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc Hội thảo.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Hội thảo khoa học đã bổ sung, làm rõ thêm một cách khá toàn diện, sâu sắc về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Sơn La; tầm vóc, ý nghĩa của ngày Sơn La được giải phóng. Khẳng định thành tựu, kết quả của quân và dân Sơn La đã đạt được trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các kinh nghiệm, giải pháp, định hướng, mục tiêu đã đề xuất tại Hội thảo là sự gợi mở hết sức thiết thực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Sơn La nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đưa Sơn La phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập hợp các tham luận, các ý kiến phát biểu biên tập, xuất bản làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền; các ban, sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh tích cực khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu vào quá trình công tác của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tiếp tục tuyên truyền, đưa tin rộng rãi, góp phần giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ, hiểu đúng về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng Sơn La; nhận rõ tiềm năng, lợi thế, thời cơ và thách thức để đưa Sơn La phát triển. Từ đó, xác định trách nhiệm của bản thân, phát huy tinh thần tích cực, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, của người dân Sơn La, quyết tâm đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, xanh, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lê Hồng

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 145
  • Hôm nay: 21,696
  • Trong tuần: 411,894
  • Tất cả: 38,380,732