No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 555

Hội thảo “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”

Ngày 27/4/2022, tại thành phố Sơn La, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”. Dự Hội thảo có đại diện điều phối viên quốc gia văn phòng dự án Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP), Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP); Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Vân Hồ.

Hội thảo “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”.

Tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận về thực hiện hiệu quả dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”. Dự án được đề xuất thực hiện tại 04 xã: Ngọc Chiến (huyện Mường La); Suối Bàng (huyện Vân Hồ); Long Hẹ (huyện Thuận Châu); Mường Sang (huyện Mộc Châu) nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La. Các mục tiêu cụ thể của dự án là nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng ở các xã vùng dự án về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học; Xây dựng bộ quy ước quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng cho quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao sinh kế cho người dân và thúc đẩy cộng đồng quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng và lưu giữ bảo các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng liên quan đến bảo vệ rừng và văn hóa dân tộc thiểu số. Thời gian thực hiện dự án 16 tháng kể từ tháng 5/2022.

Để đạt được các mục tiêu, kết quả đã đề ra, các hoạt động cụ thể của dự án sẽ được tổ chức triển khai thực hiện theo các nhóm hoạt động: Nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng ở 04 xã: Ngọc Chiến (huyện Mường La); Suối Bàng (huyện Vân Hồ); Long Hẹ (huyện Thuận Châu); Mường Sang (huyện Mộc Châu) về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý tài chính cộng đồng. Xây dựng bộ quy ước quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng cho quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao đời sống người dân; Hỗ trợ cải thiện mô hình phát triển sinh kế. Thúc đẩy cộng đồng tham gia bảo tồn rừng và lưu giữ các tập tục, tập quán, tín ngưỡng lễ hội của cộng đồng liên quan đến bảo vệ rừng gắn liền với đời sống, văn hóa dân tộc và kết nối với các chương trình du lịch của tỉnh, huyện và các doanh nghiệp du lịch. Xây dựng mạng lưới học hỏi/chia sẻ giữa các cộng đồng có các khu rừng cộng đồng tại Sơn La; quảng bá các sản phẩm nông nghiệp gắn OCOP du lịch; lan toả/nhân rộng sáng kiến trong tỉnh và chia sẻ với các tỉnh trong mạng lưới Khu bảo tồn rừng cộng đồng quốc gia; hỗ trợ chứng nhận OCOP du lịch.

Diệp Hương

         

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 271
  • Hôm nay: 15842
  • Trong tuần: 202,649
  • Tất cả: 13,774,809