Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Sơn La
Tối ngày 22/11/2022, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La đã diên ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2022).  

 

Toàn cảnh buổi lễ.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Các đồng chí lãnh đạo dự Lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát lại lịch sử, truyền thống anh hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc; quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Cách đây 70 năm, Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy Trung ương đã quyết định mở Chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Chiến dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi, tỉnh Sơn La được giải phóng; ngày 22/11/1952 trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu một thời kỳ đấu tranh cách mạng vẻ vang, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La được sống trong độc lập, tự do và dân chủ; chế độ áp bức bóc lột của đế quốc và phong kiến bị xoá bỏ, chế độ chính trị dân chủ được thiết lập và từng bước được củng cố vững mạnh. 70 năm qua, từ ngày Sơn La được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Sơn La luôn nắm vững chủ trương của Trung ương Đảng, cụ thể hoá và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn địa phương, lãnh đạo nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Sơn La tiến lên giành được những thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

70 năm qua, từ ngày Sơn La được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Sơn La luôn nắm vững chủ trương của Trung ương Đảng, cụ thể hoá và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn địa phương, lãnh đạo nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Sơn La tiến lên giành được những thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Sơn La đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, từng bước xoá đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Khán giả dự Lễ kỷ niệm.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV; gần hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã huy động các nguồn lực và phát huy lợi thế của địa phương, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và thành tựu nhiều năm qua, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sơn La bừng sáng tương lai”.

Phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Sơn La, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục khẳng định quyết tâm kiên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của tỉnh. Quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế, không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thực sự vững mạnh để tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội 2020 - 2025, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Tòng Thị Phóng, nhấn mạnh giải phóng Sơn La đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của bộ đội địa phương và du kích Sơn La, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc. Với ý chí cách mạng kiên cường, không ngại hy sinh gian khổ, thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta đề ra và lãnh đạo, hiện nay, Đảng bộ tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, kế thừa kinh nghiệm để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, có bước đi, cách làm phù hợp, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Sơn La phát triển toàn diện. Sơn La có nền kinh tế phát triển khá, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn, phát huy; quốc phòng, an ninh biên giới được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường, công tác xây dựng Đảng luôn được chăm lo, đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành quan trọng. Truyền thống đoàn kết trong Đảng, đoàn kết các dân tộc phát huy xuyên suốt trong quá trình cách mạng với một ý chí: Quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La giàu mạnh, đồng bào ai cũng ấm no, hạnh phúc. 

Trong chương trình lễ kỷ niệm, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sơn La bừng sáng tương lai” khắc họa mảnh đất và con người Sơn La anh hùng từ trong chiến tranh đến hiện tại hòa bình và vươn lên phát triển; phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Sơn La sau 70 năm ngày giải phóng... Chương trình nghệ thuật khép lại trong vũ điệu kết đoàn và vòng xòe đại đoàn kết các dân tộc.

Diệp Hương

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 138
  • Hôm nay: 17,817
  • Trong tuần: 408,015
  • Tất cả: 38,376,853