No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 320

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 25/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XV.

Tại phiên thẩm tra, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2022; tình hình phân bổ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; nhiệm vụ giải pháp thực hiện 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương; kết quả công tác năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành năm 2022 của UBND tỉnh. Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia, cho ý kiến đối với Tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư công; điều chỉnh các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và năm 2021; phân bổ đợt 2 kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết và đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ một số nội dung: Chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có thể bảo hiểm y tế, xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ hộ được dùng điện sinh hoạt an toàn, sử dụng nước sạch...

Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng soạn thảo văn bản tiếp tục bổ sung, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn thiện tờ trình đảm bảo thể thức, nội dung, thời gian theo quy định.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 135
  • Hôm nay: 5587
  • Trong tuần: 149,222
  • Tất cả: 10,997,371