No title... No title... No title... No title... No title...
 • 22/06/2022

  Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, để triển khai thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương.

 • 21/06/2022

  Mường La chú trọng công tác bình đẳng giới

  Thời gian qua, Công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Mường La tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Hệ thống chính sách pháp luật về bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện, trong đó có nhiều chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đã được các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm thực hiện và từng bước có hiệu quả thiết thực. Nhận thức của bản thân phụ nữ về vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là nữ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ.

 • 17/06/2022

  Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Thời gian qua, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Sơn La được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, nổi bật, thực sự góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quảng bá, lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dân trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

 • 17/06/2022

  Tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng xã đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật

  Thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển rõ nét về nhận thức và hành động của nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2022; các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 • 15/06/2022

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La quan tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật

  Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chú trọng triển khai, tổ chức thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã mang lại hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Việc triển khai đa dạng các hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế trong triển khai nhiệm vụ của cơ quan cũng đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU

Thống kê truy cập
 • Đang online: 294
 • Hôm nay: 26304
 • Trong tuần: 273,103
 • Tất cả: 15,169,592