No title... No title... No title... No title... No title...
 • 13/09/2021

  Huyện Bắc Yên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

  Thời gian qua, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên đã được triển khai đầy đủ các nội dung theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được quán triệt thực hiện tốt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, ý thức làm chủ của người dân được nâng lên, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • 07/09/2021

  Sở Giao thông Vận tải triển khai hiệu quả Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư

  Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện của UBND tỉnh, Sở Nội vụ. Trình độ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm trang bị tương đối đầy đủ, đảm bảo các quy định được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

 • 01/09/2021

  Đẩy mạnh hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về lĩnh vực hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác

  Trong những năm qua, lực lượng Công an Sơn La đã quán triệt, bám sát nội dung, yêu cầu tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, phát huy đoàn kết, thống nhất trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật.

 • 31/08/2021

  Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin

  Để hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin, các cấp, ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình đưa văn hóa, thông tin về cơ sở. Công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, triển lãm, hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được quan tâm triển khai thực hiện. 

 • 31/08/2021

  Thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo

  Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo được quan tâm chỉ đạo triển khai tới cấp cơ sở, chú trọng tới các xã, bản đặc biệt khó khăn, xã, bản vùng sâu vùng xa nhằm tuyên truyền, trợ giúp người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU 


Thống kê truy cập
 • Đang online: 66
 • Hôm nay: 775
 • Trong tuần: 126,181
 • Tất cả: 8,755,790