Các chuyên đề

Các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định hàm lượng chất ma túy
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 24-12-2016
Thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, thời gian vừa qua, Bộ Công an đã tích cực phối hợp với...
Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 24-12-2016
Ngày 07/04/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.
Tô Múa chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 12-12-2016
Trong những năm gần đây, tình hình buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy trên địa bàn huyện Vân Hồ nói chung, xã Tô Múa nói riêng diễn ra hết sức phức tạp. Trước thực trạng đó Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo 2968 xã Tô Múa đã có những biện pháp tích cực...
Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu cháy nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Sơn La
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 26-12-2016
Những năm qua, tình hình mua bán sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra ngày càng phức tạp. Một bộ phận người dân chưa thấy hết được tính nguy hiểm của loại phương tiện này hoặc do lợi nhuận về...
Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 26-12-2016
Ngày 18/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1640/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 21-12-2016
Ngày 14/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 623/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
Phòng chống mại dâm là trách nhiệm của toàn xã hội
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 21-12-2016
Tệ nạn xã hội nói chung, tệ nạn mại dâm nói riêng luôn là gánh nặng của toàn xã hội. Mại dâm là một vấn đề xã hội khó giải quyết không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...
Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2016
Tin chính trị | 21-12-2016
Ngày 20/12/2016, Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Thủy- Phó...
Mường Lang giữ vững danh hiệu 4 không về ma túy
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 21-12-2016
Xác định công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh trật tự xã Mường Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có việc...
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác quản lý, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong năm 2017 và các năm tiếp theo
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 20-12-2016
Sau 01 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong tình hình hiện nay, nhờ kiên trì thực hiện công tác tuyên...
Kết quả công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Sơn La năm 2016
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 20-12-2016
Trong năm 2016, Sở Thông tin Truyền thông đã tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh truyền hình, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh...
Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 19-12-2016
Luật số 23/2000/QH10, Luật phòng chống ma túy được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 quy định hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy như sau.
Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 19-12-2016
Chương III, Luật số 23/2000/QH10 Luật phòng chống ma túy được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 quy định việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy như sau.
Con đường lây lan HIV và cách phòng tránh
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 19-12-2016
HIV chủ yếu lây qua ba đường chính: qua đường máu, quan hệ tình dục, từ mẹ sang con.
Quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 19-12-2016
Ngày 23/8/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và Quy trình đánh giá, phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến ma túy
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 19-12-2016
Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, phân loại và Quy trình đánh giá, phân loại, thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố...
Huyện Mai Sơn đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 15-12-2016
Xác định công tác phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo của huyện uỷ,...
Tuyên truyền nâng cao phòng, chống HIV/AIDS năm 2016
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 14-12-2016
Ngày 26/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 14-12-2016
Ngày 01/4/2016, UBND huyện Mường La đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy năm 2016
Công tác phòng chống tội phạm năm 2016 | 13-12-2016
Ngày 05/4/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-STTTT về việc tuyên truyền công tác phòng chống ma túy 2016.
Hiển thị 21 - 40 of 53 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 3

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44290190
Số người đang truy cập: 91