Các chuyên đề

Tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2016
Tin văn hoá - xã hội | 17-06-2015
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016. Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ môi...
Lễ Mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2015
Tin trong nước | 12-06-2015
Sáng 5/6, tại Vĩnh Phúc, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ Mít tinh Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Chung tay bảo vệ môi trường | 12-06-2015
Nghị định số 179/2013/N -CP ngày 14/11/2013 về việc Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường
Chung tay bảo vệ môi trường | 12-06-2015
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Chung tay bảo vệ môi trường | 12-06-2015
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/03/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39839815
Số người đang truy cập: 24