Các chuyên đề

Quyết định Công bố công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính của Chủ tịch UBND huyện...
Đường dây nóng | 08-03-2018
Quyết định Công bố công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính của Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các...
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Sốp Cộp
Đường dây nóng | 31-08-2017
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Sốp Cộp.
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Sốp Cộp
Đường dây nóng | 17-07-2017
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Sốp Cộp.
Quyết định số 1268/QĐ-UBND Công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh...
Văn bản chỉ đạo | 24-05-2017
Quyết định số 1268/QĐ-UBND Công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban,...
Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường
Đường dây nóng | 02-06-2017
Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Đường dây nóng của Bệnh viện mắt tỉnh Sơn La
Đường dây nóng | 19-01-2017
Đường dây nóng của Bệnh viện mắt tỉnh Sơn La.
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hoạt động cung cấp nước sạch nông thôn do Trung tâm làm chủ đầu tư
Đường dây nóng | 02-11-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hoạt động cung cấp nước sạch nông thôn do Trung tâm làm chủ đầu tư.
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Phù Yên
Đường dây nóng | 29-09-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Phù Yên
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước về Tài chính
Đường dây nóng | 19-08-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước về Tài chính
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Bắc Yên
Đường dây nóng | 12-09-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Bắc Yên
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Quỳnh Nhai
Đường dây nóng | 06-09-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Quỳnh Nhai
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Yên Châu
Đường dây nóng | 26-08-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Yên Châu
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Mộc Châu
Đường dây nóng | 29-08-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Mộc Châu
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Vân Hồ
Đường dây nóng | 06-09-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Vân Hồ
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố.
Đường dây nóng | 25-08-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố.
Đường dây nóng nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Đường dây nóng | 19-08-2016
Đường dây nóng nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác Dân tộc.
Đường dây nóng | 19-08-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác Dân tộc.
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ
Đường dây nóng | 19-08-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về công tác quản lý Nhà nước về công tác Ngoại vụ
Đường dây nóng | 19-08-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về công tác quản lý Nhà nước về công tác Ngoại vụ
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo
Đường dây nóng | 19-08-2016
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49566352
Số người đang truy cập: 142