Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Kế hoạch số 49/KH-UBND Phòng, chống mại dâm năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 23-03-2017
Kế hoạch số 49/KH-UBND Phòng, chống mại dâm năm 2017.
Kế hoạch số 187/KH-STTTT Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự...
Văn bản chỉ đạo | 23-03-2017
Kế hoạch số 187/KH-STTTT Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chương trình phòng,...
Chỉ thị số 04/CT-UBND Về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 23-03-2017
Chỉ thị số 04/CT-UBND Về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 3193/QĐ-UBND Phê duyệt khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 23-03-2017
Quyết định số 3193/QĐ-UBND Phê duyệt khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Sơn La.
Quyết định số 591/QĐ-UBND Về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 23-03-2017
Quyết định số 591/QĐ-UBND Về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 630/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức ' Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 23-03-2017
Quyết định số 630/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức ' Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.
Kế hoạch số 48/KH-UBND Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 22-03-2017
Kế hoạch số 48/KH-UBND Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017.
Quyết định số 589/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 22-03-2017
Quyết định số 589/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.
Quyết định số 3193/QĐ-UBND Phê duyệt khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 21-03-2017
Quyết định số 3193/QĐ-UBND Phê duyệt khung năng lực của vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Sơn La.
Quyết định số 548/QĐ-UBND Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Quyết định số 548/QĐ-UBND Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016.
Kế hoạch số 45/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Kế hoạch số 45/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2017.
Quyết định số 290/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Quyết định số 290/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.
Kế hoạch số 47/KHPH-UBND-MTTQ Thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Kế hoạch số 47/KHPH-UBND-MTTQ Thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017.
Quyết định số 576/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào '
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Quyết định số 576/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào '.
Quyết định số 289/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Quyết định số 289/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.
Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017.
Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 17-03-2017
Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4250/UBND-NC về việc thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ.
Quyết định số 2866/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên ( giai đoạn 2016 -2025)
Văn bản chỉ đạo | 16-03-2017
Quyết định số 2866/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên ( giai đoạn 2016 -2025).
Quyết định số 06/QĐ-BTC Về việc công nhận các giải pháp kỹ thuật đoạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ V, năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 16-03-2017
Quyết định số 06/QĐ-BTC Về việc công nhận các giải pháp kỹ thuật đoạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ V, năm 2016.
Quyết định số 2829/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 16-03-2017
Quyết định số 2829/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2017.
Hiển thị 1 - 20 of 523 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 27

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 30676879
Số người đang truy cập: 81