Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
Phòng chống tham nhũng | 11-07-2018
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; ngày 05/7/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về thực hiện Nghị...
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Phòng chống tham nhũng | 13-12-2017
Ngày 29/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP, Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 25-07-2017
Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự...
Sở Nội vụ Sơn La thông báo về việc thi tuyển dụng công chức năm 2017
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2017
Ngày 08/5/2017, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Thông báo số 56/TB-SNV, thông báo thi tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2017.
Chỉ thị về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật
Phòng chống tham nhũng | 14-05-2017
Ngày 27/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị Kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố...
Bổ sung lĩnh vực nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 14-05-2017
Ngày 01/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 600/UBND-NC về việc bổ sung lĩnh vực nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 24-04-2017
Ngày 13/4/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 684/KH - SVHTT&DL, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La năm 2017.
Tăng cường công tác thi hành án dân sự
Phòng chống tham nhũng | 17-04-2017
Ngày 1/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 597/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Sơn La ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020
Phòng chống tham nhũng | 14-04-2017
Ngày 5/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020.
Họp báo thông tin về công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I
Phòng chống tham nhũng | 14-04-2017
Ngày 12/4/2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Họp báo thông tin về công tác THADS, hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan...
Tăng cường công tác thi hành án dân sự
Phòng chống tham nhũng | 12-04-2017
Ngày 1/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 597/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 08-03-2017
Ngày 26/12/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 1634/KH-SGDĐT về công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.
UBND huyện Mộc Châu ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Nhằm thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là trong sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, để tập trung ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển an sinh xã hội năm 2017. Ngày 19/12/2016, UBND huyện Mộc Châu ban hành...
Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý IV năm 2016
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 17/10/2016, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 389 về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Sơn La quý IV năm 2016.
Phù Yên tăng cường giải pháp quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu
Phòng chống tham nhũng | 26-12-2016
Nhằm tăng giải pháp quản lý thu thuế và phòng, chống tham nhũng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, ngày 28/11/2016, phòng văn hóa và tuyên truyền huyện Phù Yên ban hành kế hoạch số 51/KH-VHTT về tuyên truyền giải pháp quản lý thu thuế đối với...
Sơn La ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 28-12-2016
Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.
Trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân trong phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 26-12-2016
Theo quy định tại Điều 21,22,23 của Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân trong phòng chống tham nhũng.
Thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng” trên báo chí
Tin chính trị | 11-01-2016
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết "Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng" trên báo chí.
Kết quả công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí quý I năm 2016
Tin chính trị | 02-05-2016
Trong quý I/2016, tỉnh Sơn La đã tập trung triền khai công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021: ban hành chỉ thị, quyết định thành lập ủy ban bầu cử; quy chế hoạt động của Ủy ban...
Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Tin chính trị | 02-05-2016
Để thực hiện việc phòng ngừa tham nhũng thời gian qua tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Hiển thị 1 - 20 of 204 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 11

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51609989
Số người đang truy cập: 63