Các cuộc thi

Các cuộc thi
Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh lần thứ IV
Các cuộc thi | 21-04-2014
Thông báo mời tham gia Hội thi STKT tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2014, phiếu đăng kí dự thi, thể lệ cuộc thi.
Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam"
Các cuộc thi | 17-01-2013
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam". TCTG xin trân trọng giới thiệu toàn văn thể lệ...
Cuộc thi viết "Tìm hiểu công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Sơn La" năm 2012
Các cuộc thi | 17-01-2013
Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của đoàn viên, thanh niên về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong đoàn viên, thanh...
Phiếu đăng ký dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III - năm 2012
Các cuộc thi | 17-01-2013
Mẫu phiếu đăng ký dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III - năm 2012 các bạn có thể tải file tại đây.
Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012
Các cuộc thi | 17-01-2013
Căn cứ Quyết định số 165/QĐ -TTg, ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ...
Thông báo mời tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III - năm 2012
Các cuộc thi | 17-01-2013
Thực hiện Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ III, năm 2012 xin trân trọng thông báo và mời các đơn vị và cá nhân tham gia Hội thi.
Thông báo về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012
Các cuộc thi | 17-01-2013
Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/2/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2012.
Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 (2012)
Các cuộc thi | 17-01-2013
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Olympic Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 (năm 2011).

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51609410
Số người đang truy cập: 44