Dự án trọng điểm

Dự án trọng điểm
Đề án Xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Sơn La
Dự án trọng điểm | 02-05-2013
1. Tên Đề án: Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Sơn La.
Dự án Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020
Dự án trọng điểm | 02-05-2013
1. Tên đề cương, dự toán: Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.
Các dự án thành phần của dự án thủy điện Sơn La
Dự án trọng điểm | 02-05-2013
* Các dự án thành phần:
Cho phép lập mới một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2013 và các năm tiếp theo
Dự án trọng điểm | 02-05-2013
Ngày 14/3/2103, HĐND tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND về việc cho phép lập mới một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2013 và các năm tiếp theo. Tổng số gồm 19 dự án, trong đó:
Các dự án thành phần của dự án thủy điện Sơn La
Dự án trọng điểm | 04-05-2012
* Các dự án thành phần:
Giới thiệu DA nhà máy Thủy điện Sơn La
Dự án trọng điểm | 04-05-2012
1. Giới thiệu DA nhà máy TĐSL

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51911657
Số người đang truy cập: 37