Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Quận/Huyện/TP
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản
2 Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
5 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
7 Thủ tục Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
8 Thủ tục Đăng ký Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
9 Thủ tục Đăng ký tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
10 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
11 Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
12 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
13 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
14 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
15 Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
16 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
17 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
18 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
19 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
20 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính). LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
Hiển thị 1 - 20 of 242 kết quả.
của 13