Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Xây Dựng
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
2 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
3 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
4 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
5 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến; công trình tín ngưỡng; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình quảng cáo; công trình theo giai đoạn; công trình theo dự án; công trình sửa chữa, cải tạo; di dời công trình; công trình xây dựng có thời hạn; công trình nhà ở riêng lẻ trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh LĨNH VỰC XÂY DỰNG
6 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước): LĨNH VỰC XÂY DỰNG
7 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
8 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị LĨNH VỰC XÂY DỰNG
9 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
10 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đối với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng). LĨNH VỰC XÂY DỰNG
11 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đối với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng). LĨNH VỰC XÂY DỰNG
12 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) LĨNH VỰC XÂY DỰNG
13 Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản LĨNH VỰC XÂY DỰNG
14 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư LĨNH VỰC XÂY DỰNG
15 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước LĨNH VỰC XÂY DỰNG
16 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước LĨNH VỰC XÂY DỰNG
17 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước LĨNH VỰC XÂY DỰNG
18 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh LĨNH VỰC XÂY DỰNG
19 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
20 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Hiển thị 1 - 20 of 35 kết quả.
của 2