Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Thanh tra Tỉnh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết tố cáo Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục xử lý đơn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục tiếp công dân Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục giải quyết tố cáo Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, thành phố
6 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, thành phố
7 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, thành phố
8 Thủ tục xử lý đơn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, thành phố
9 Thủ tục tiếp công dân Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, thành phố
10 Thủ tục giải quyết tố cáo Thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các sở, ban, ngành
11 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các sở, ban, ngành
12 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các sở, ban, ngành
13 Thủ tục xử lý đơn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các sở, ban, ngành
14 Thủ tục tiếp công dân Thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các sở, ban, ngành
15 Thủ tục giải quyết tố cáo Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
18 Thủ tục xử lý đơn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
19 Thủ tục tiếp công dân Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh
Hiển thị 19 kết quả
của 1