Trung tâm Phát triển Quỹ đất ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quỹ đất
(sonla.gov.vn) Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm được thành lập năm 2006, được tổ chức lại năm 2017 và được kiện toàn cơ cấu tổ chức năm 2018.

 

anh tin bai

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quỹ đất

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; sự phối hợp của các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, Trung tâm đã tổ chức quản lý quỹ đất, tài sản trên đất được giao tại 6 khu đất; đấu giá thành công 2 khu đất thuộc Dự án Nhà ở thương mại và hạ tầng khu đô thị Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu; Dự án khu dân cư Trung tâm hành chính tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 7 dự án; xây dựng giá đất cụ thể để đấu giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng 36 dự án. Trích đo địa chính phục vụ thu hồi đất 6 dự án; trích đo địa chính phục vụ tranh chấp đất đai 26 vụ…

Công tác phát triển quỹ đất, tiếp tục quản lý tốt các trụ sở cũ của một số đơn vị được UBND tỉnh giao; xây dựng biểu tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư 4 dự án trên địa bàn huyện Vân Hồ, Yên Châu. Hoàn thành điều tra, xác định giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 36 dự án. Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Triển khai kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 huyện Bắc Yên với Quốc lộ 279D huyện Mường La; Dự án nâng cấp đường giao thông Nậm Ty huyện Sông Mã và xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu (giai đoạn 1); Dự án Thủy điện Mường Lầm; Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu; Dự án Xây dựng nhà trạm kiểm soát liên hợp lối mở Keo Muông, huyện Yên Châu.

Trong hành trình chuyển đổi dần mô hình hoạt động sang cơ chế tự chủ, thách thức đặt ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo với Trung tâm là rất lớn, đặc biệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Xác định rõ những ưu điểm, lợi thế, cũng như những tồn tại, hạn chế, năm 2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La sẽ tập trung củng cố kiện toàn bộ máy hiện có; thực hiện nhiêm vụ theo phương châm 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Củng cố, nâng cao chất lượng, trình độ, trách nhiệm đội ngũ viên chức, lao động năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm. Tiếp tục hoàn thiện website của Trung tâm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, giới thiệu các dự án, quy hoạch khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, phát triển và khai thác quỹ đất khi được UBND tỉnh giao. Triển khai có hiệu quả các dịch vụ tư vấn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tư vấn xác định giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới.

Quốc Tuấn

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1