Họp hội đồng thẩm định kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Ngày 12/3/2019, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp hội đồng thẩm định kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Dự họp có các đồng chí thành viên hội đồng và thành viên tổ giúp việc cho hội đồng thẩm định kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Toàn cảnh họp hội đồng thẩm định kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Tại cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch hội đồng đã thông qua báo cáo tiếp thu ý kiến của thành viên Ban chỉ đạo vào Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm…  Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đã phản ánh tình hình triển khai cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; gắn kết việc đánh giá bên trong nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước với đánh giá khách quan từ phía người dân, tổ chức; chỉ số cải cách hành chính năm 2018 giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, mặt yếu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, từ đó có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong công tác cải cách hành chính, đem lại hiệu quả cao hơn. Các thành viên trong hội đồng đã tham gia trao đổi, thảo luận về việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đề nghị các thành viên tập trung thẩm định, đánh giá chính xác kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đúng với thực tế và sau đó sẽ công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018…/.

Quốc Tuấn
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1