Họp Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tổng kết việc thực hiện đề án năm 2023
(Bắc Yên) Sáng ngày 19/12, Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 huyện Bắc Yên đã họp tổng kết việc thực hiện Đề án năm 2023. Đồng chí Đào Văn Nguyên - Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.
anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện đề án 06, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của huyện liên thông, đồng bộ cả 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh với tổng số 270 thủ tục cấp huyện, 126 thủ tục cấp xã. Đến ngày 12/12/2023, huyện đã triển khai 201/270 dịch vụ công toàn trình cấp huyện, số dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp huyện phát sinh hồ sơ trực tuyến 32/201 DVCTT đạt 15,92%; triển khai 68/126 dịch vụ công toàn trình cấp xã, số dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp xã phát sinh hồ sơ trực tuyến 35/68 DVCTT đạt 51,47%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn huyện đạt 76,92% (20.065/26.086 hồ sơ); cấp huyện đạt 69,82% (2.061/2.952 hồ sơ), cấp xã đạt 77,82% (18.004/23.134 hồ sơ).

Duy trì tích hợp 247 dịch vụ công trực tuyến của huyện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bao gồm: 188 dịch vụ cấp huyện, 59 dịch vụ cấp xã. Hoàn thành việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện với CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý để thực hiện tra cứu, xác thực dữ liệu dân cư theo đúng quy định của Đề án 06/CP; triển khai các kênh số trên nền tảng mạng xã hội để cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp như zalo, facebook...

Duy trì phòng họp trực tuyến đến 100% các xã, thị trấn; áp dụng phòng họp không giấy Ecabinet: Phối hợp với các đơn vị viễn thông tổ chức các cuộc họp trực tuyến giữa cấp huyện với cấp tỉnh, cấp Trung ương đạt 100% so với kế hoạch. Trong năm 2023, đã tổ chức được 115 cuộc họp trực tuyến và 22 phiên họp không giấy. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đã khai thác, sử dụng hiệu quả hộp thư điện tử công vụ (@sonla.gov.vn) trong trao đổi công việc và tuân thủ theo quy chế và quy định của tỉnh với 58 đơn vị với 670 tài khoản sử dụng thường xuyên.

Sử dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Triển khai được 111 chứng thư số, trong đó: 32 chứng thư số cho tổ chức, 79 chứng thư số cá nhân, cấp 02 sim PKI; đảm bảo 100% các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn sử dụng chữ ký số trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, giao dịch với Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội... Tỷ lệ văn bản ban hành sử dụng chữ ký số của UBND huyện đạt 95,51%; các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện đạt 91,42%, UBND các xã, thị trấn đạt 92,34%.

Thực hiện phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong đó tập trung triển khai về kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và triển khai các dịch vụ công thiết yếu để phục vụ chuyển đổi số. Công an huyện đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 07/11 dịch vụ công ngành Công an được giao chủ trì (còn 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh. 01 thủ tục chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an). Đối với 02 thủ tục gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 (mục tiêu Đề án là mức độ 4); thủ tục thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội) mức độ 4 chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.

Trong thời gian tới, Tổ công tác tiếp tục tham thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện Đề án số 06/CP, trọng tâm là: Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo khác của cấp trên. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lợi ích đem lại và quy trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử…đến đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện nắm, chủ động tham gia thực hiện, chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị, gương mẫu đi đầu trong việc sửng dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến.

Phạm Phượng

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1