Tổng doanh thu hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và dịch vụ vận tải quý I năm 2023 ước đạt 785,3 tỷ đồng
Tổng doanh thu hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và dịch vụ vận tải quý I năm 2023 ước đạt 785,3 tỷ đồng, tăng 17,50% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, số lượt hành khách vận chuyển tháng 3/2023 ước đạt 412,97 nghìn lượt hành khách, số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 38.453,8 nghìn Hk.Km. So với tháng trước số lượt hành khách vận chuyển tăng 3,18%; số lượt hành khách luân chuyển tăng 3,16%. Trong đó: Số lượt hành khách vận chuyển đường bộ ước đạt 374,67 nghìn lượt hành khách, tăng 3,4%; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 38.060 nghìn Hk.Km, tăng 3,18%. So với cùng kỳ năm trước, số hành khách vận chuyển tăng 14,8%, số lượt hành khách luân chuyển tăng 8,04%. Trong đó: Số lượt hành khách vận chuyển đường bộ tăng 13,5%; số lượt hành khách luân chuyển tăng 7,88%. Doanh thu vận tải hành khách ước tính đạt 37,9 tỷ đồng, tăng 3,06% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước tăng 11,3% (trong đó vận tải đường bộ tăng 10,96%).

Số lượt hành khách vận chuyển trong quý I năm 2023 ước đạt 1.200,8 nghìn lượt hành khách, số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 112.174,8 nghìn Hk.Km. So với cùng kỳ năm trước số lượt hành khách vận chuyển tăng 19,22%; số lượt hành khách luân chuyển tăng 15,69%. Trong đó: Số lượt hành khách vận chuyển đường bộ ước đạt 1.091,63 nghìn lượt hành khách, tăng 18,25%; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 111.055,19 nghìn Hk.Km, tăng 15,55%. Doanh thu vận tải hành khách ước tính đạt 110,3 tỷ đồng, tăng 20,86% (trong đó vận tải đường bộ tăng 20,53%).

Khối lượng hàng hóa vận chuyển trong tháng 3/2023 ước đạt 567,64 nghìn tấn, tăng 1,75% so với tháng trước và tăng 17,13% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 73.359,86 nghìn Tấn.Km tăng 1,62% so với tháng trước và tăng 11,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ đạt 559,34 nghìn tấn, tăng 1,76% so với tháng trước và tăng 17,03% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển đường bộ 73.121,26 nghìn Tấn.Km tăng 1,62% so với tháng trước và tăng 11,84% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động vận tải hàng hoá ước đạt 223,4 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 20,89% so với cùng kỳ năm trước trong đó doanh thu hoạt động vận tải đường bộ đạt 222,3 tỷ đồng.

Dự ước trong quý I năm 2023 khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1.682,38 nghìn tấn, tăng 13,22% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 213.712,29 nghìn Tấn.Km tăng 12,80% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ đạt 1.658,73 nghìn tấn, tăng 13,07% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển đường bộ 213.032,56 nghìn Tấn.Km tăng 12,78% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động vận tải hàng hoá Quý I/2023 ước đạt 655,8 tỷ đồng, tăng 17,03% so với cùng kỳ năm trước trong đó doanh thu hoạt động vận tải đường bộ đạt 652,5 tỷ đồng, tăng 17,01%.

Về doanh thu dịch vụ vận tải: Dự ước tháng 3/2023 doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải, bốc xếp hàng hóa ước đạt 6,5 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 2,44% (trong đó dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 6,4 tỷ đồng, tăng 2,14%), doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải chiếm tới 98,23% doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi. So với cùng kỳ năm trước doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 15,48%. Tính chung cả quý I doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải, bốc xếp hàng hóa ước đạt 19,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 14,82% (trong đó dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 18,8 tỷ đồng, tăng 14,91%), doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải chiếm tới 98,30% doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi.

Như Thuỷ

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 130
  • Hôm nay: 22,254
  • Trong tuần: 364,086
  • Tất cả: 25,983,628