Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024
(sonla.gov.vn) Ngày 04/3/2024, đồng chí Tráng Thị Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội.
anh tin bai

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024 nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024. Tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số; cổ vũ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, đề cao giáo trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn từ 2019 - 2024; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 tổ chức ở 2 cấp (cấp huyện và cấp tỉnh). Đại hội cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 9/2024.

anh tin bai

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024: Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức; Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội và các nội dung khác có liên quan.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình ban hành. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng phóng sự, chuyên mục và các sản phẩm truyền thông khác để tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Đại hội. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ được phân công để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024.

Diệp Hương

 

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1